Széchenyi2020

Nők a családban és a munkahelyen

EFOP-1-2-9-17-2017-00059

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Projekt teljes költsége: 199 904 800 Ft
Európai Uniós támogatás: 169 919 077 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosító száma: EFOP-1-2-9-17-2017-00059
Kedvezményezett: NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megvalósítás helyszíne: Kapuvári járás, Kapuvár
Konzorciumi partner: Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány
Tszszk

A PROJEKT CÉLJA

A projekt célja a Nyitott KAPU-VÁR Társégi Szociális Szolgáltató Központ, mint konzorcium vezető, valamint a Szociális Projekt Inkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány, mint konzorcium partner által az elmúlt évek során tervezett, a nők számára a munka és magánélet összehangolását, valamint a munkába állást segítő információk és tudás átadása oly módon, hogy közben a munkaadók és szakmai szervezetek is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek a munka és család összeegyeztethetőségének fontosságáról.

A PROJEKT SORÁN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ TEVÉKENYSÉGEK:

KOMMUNIKÁCIÓS AKTIVITÁSOK, SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK:

CSALÁD ÉS KARRIERPONT